Övriga funktionärer

[insert_php]
global $wpdb;

$quiry = ”select befattning, enamn, fnamn, adr, postnr, ort, tfn, mobil, nr, f.epost, f.beskr
from medlem m, funktionar f
where m.nr=f.medlemsnr
and f.funktion = ’Styrelsen’
order by ordn”;

$rows = $wpdb->get_results( ”select befattning, enamn, fnamn, adr, postnr, ort, tfn, mobil, nr, f.epost, f.beskr
from medlem m, funktionar f
where m.nr=f.medlemsnr
and f.funktion != ’Styrelsen’
and f.funktion != ’KattenMin’
order by ordn” );

if ($rows)
{
echo ”

”;
foreach ($rows as $row )
{
echo ”

”;
}
echo ”

$row->befattning
nr\”>
”;
echo ”$row->fnamn $row->enamn
$row->adr
$row->postnr $row->ort

$row->tfn / $row->mobil
epost>$row->epost
 ”;
echo ”
nr.jpg\”> $row->beskr  

”;
}
else
{
echo ”inga funktionärer hittades
”;
}

[/insert_php]

Din egen kattklubb