Utställning

Vi arrangerar normalt en dubbel (2 x 1 dag) internationell kattutställning sista helgen i februari.
Då är vi på Yllan Mäss- & Konferenscenter i Kristianstad.

Om vi orkar och hittar en lämplig lokal, händer det att vi arrangerar ytterligare en utställning på hösten.
Då blir det en mindre, 3-4 domare och kanske kategoriuppdelad. Lokalen, tillgängliga domare och orken avgör.

Se mer under rubriken ”Utställningar”

Din egen kattklubb