Diplomering

Diplomering är ett sätt att visa att du som uppfödare är seriös.
Den innebär att du avlagt ett prov på att du känner till regelverk och standards inom kattuppfödning och inom SVERAK.
En diplomerad uppfödare har rabatter på vissa av SVERAKs tjänster.

Följande aktiva medlemmar i Min Kattklubb är diplomerade:
[insert_php]
global $wpdb;

$query = ”select fnamn, enamn, prefix, namn
from medlem m, stamnamn s
where m.diplom = 1
and m.aktiv = 1
and m.PUL = 1
and ( medlem = m.nr or medlem2 = m.nr)
”;

$rows = $wpdb->get_results( $query );

if ($rows)
{
foreach ($rows as $row )
{
echo ”$row->fnamn $row->enamn
Stamnamn : $row->prefix$row->namn


”;
}
}
[/insert_php]

Listan omfattar endast aktiva medlemmar i klubben

Din egen kattklubb