Integritetspolicy

Min Kattklubb hanterar endast personuppgifter som krävs för att hantera de uppgifter som medlemmarna efterfrågat.

För att kunna kontakta dig som medlem lagrar vi ditt medlemsnummer, namn, adress, angivna telefonnummer, mailadress och hemsidesadress om du angett en sådan. Vilka raser du har sparas också.

För medlem som betalt serviceavgift sparas denna information samt ev. SVERAK-diplomering och stamnamn.

Medlem som anmäler stamnamn, kull eller avelshane, kommer att få uppgifter om detta registrerade. Koppling sker till medlemsinformationen.

Om medlem meddelar att man inte önskar att synas på nätet, så kommer inga uppgifter relaterade till medlemmen att visas. Detta inkluderar stamnamn, kull och avelshane. Deltagande på aktivitet ses som ett medgivande till att synas på bilder från aktiviteten.

Klubben lagrar även uppgift om ursprungligt medlemskap ingicks, samt betaldatum för årets medlemsavgift.

Du kan närhelst du önskar begära information om vilka uppgifter klubben har om dig.

Din egen kattklubb