Alla inlägg av Pr

Uppdatering

Hemsidan har genomgått en uppdatering nu.
Webbhotellet har uppgraderat sina program mm, så vi har nu anpassat oss till dessa.

Vi har då även passat på att ta bort sådant som ingen har efterfrågat på länge,
så förhoppningsvis så är den lite enklare nu.

Uppdateringar

Vi håller på med uppdateringar inför den nya datalagringslagen, GDPR.
GDPR ersätter snart den mer kända PUL. Eftersom regelverket skärps i många avseenden, så kommer det att ske vissa förändringar framöver här på hemsidan.

Styrelsen