Utbildning för utställningsarrangörer

Denna kurs syftar till att lägga fram grunderna som krävs för att kunna planera och genomföra en kattutställning.

Din egen kattklubb