Kurser / Utbildningar

Detta är aktiviteter som är av större format.

Kurser och utbildningar är öppna för mer än klubbens egna medlemmar i mån av plats.
Kursavgift anges för respektive kurs/utbildning.

Din egen kattklubb