Min Kattklubb har tekniska problem.

2022 års medlemsavgift betalas till bankgiro 351-8198. Medlemsavgifterna är beslutade enligt följande:
Huvudmedlem: 350 kr.
Familjemedlem/Stödmedlem: 100 kr.

info@minkattklubb.se